Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II OZ 529/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II OZ 425/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego VI Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną gazową

II OZ 238/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia z urzędu nieważności decyzji uchylającej decyzję umarzającą postępowanie w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń palną gazową

VI SO/Wa 36/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-29

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji cofającej pozwolenie na broń myśliwską

II SA/Wa 1710/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palna myśliwską

II SA/Wa 1877/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-28

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną gazową

II OSK 453/09 - Postanowienie NSA z 2010-06-01

Wniosek w przedmiocie kosztów wydanego w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną m...

II SA/Wa 752/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-06

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o cofnięciu pozwolenia na broń palną myśliwską

II OSK 545/09 - Postanowienie NSA z 2010-08-31

Wniosek w przedmiocie kosztów wyroku NSA w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , nr ... w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w zakresie ilości egzemplarzy broni posiadanych w c...

II OSK 802/09 - Postanowienie NSA z 2010-08-31

Wniosek w przedmiocie kosztów wyroku NSA w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , nr ... w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską i gazową
1   Następne >   +2   +5   9