Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 688/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego w kwestii wniosku o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną skarżącej przez pełnomocnika z urzędu

II SA/Sz 635/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-05-09

Wniosek w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 140/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-03

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zasiłku celowego

II SA/Ke 679/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-02-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Ke 716/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-04-17

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Lu 211/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie usług opiekuńczych na skutek wniosku radcy prawnego A. B. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SO/Lu 12/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-01-17

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie skargi na bezczynność Wójta Gminy na skutek wniosku adwokat E. O . o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SA/Go 830/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-05-15

Skarga [...] na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 227/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Ke 35/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   +2   5