Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

VIII SA/Wa 3/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-21

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

I OW 192/08 - Postanowienie NSA z 2009-06-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania podania S. K. o umorzenie kwoty [...] zł wynikającej z tytułu wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu świadczeń w formie zasiłków stałych i zasiłków okresowych

IV SA/Gl 225/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

IV SA/Gl 252/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

IV SA/Gl 953/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego

IV SA/Gl 222/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Bd 1013/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-09-18

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Bd 1013/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-09-18

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Gd 688/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Gl 577/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie usług opiekuńczych w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie wynagrodzenia
1   Następne >   +2   +5   7