Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Rz 664/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-05-07

Wniosek, adwokata B. M., o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w postępowaniu przed sądem drugiej instancji w sprawie ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie zasiłku stałego z pomocy społecznej,

IV SA/Gl 600/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 200/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach , [...] w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Bd 843/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-02-08

Wniosek w przedmiocie udzielenia pomocy społecznej

II SA/Lu 217/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-07-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania według właściwości wniosku o udzielenie pomocy

II SA/Lu 392/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odpłatności rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo

III SA/Kr 410/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego specjalnego

IV SA/Gl 432/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku stałego

VIII SA/Wa 616/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-02

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 179/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej
1   Następne >   +2   6