Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

VIII SA/Wa 1062/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 69/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie z wniosku J. C. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w S.

IV SA/Gl 531/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii przyznania pełnomocnikowi skarżącego wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz jego wniosku o uzupełnienie wyroku w zakresie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

II SAB/Go 62/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-06-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie przyznania pomocy społecznej

IV SA/Gl 726/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

IV SA/Gl 1072/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

I OZ 32/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie z wniosku J. C. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Szczecinie

IV SA/Gl 1071/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Lu 647/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z funduszu alimentacyjnego

II SAB/Ol 78/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-01-21

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej działającego z upoważnienia Wójta Gminy w przedmiocie przyznania świadczeń z pomocy społecznej
1   Następne >   +2   +5   10