Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bd 545/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-12-29

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia postanowił: przyznać adwokatowi S. M. ze Skarbu Państwa (WSA w Bydgoszczy) wynagrodzenie w kwocie 147,60 zł (słownie: sto czterdzieści siedem 60/10

II SA/Bd 427/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-09-28

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego postanowił: przyznać adwokatowi S. M. ze Skarbu Państwa (WSA w Bydgoszczy) wynagrodzenie w kwocie 147,60 zł (słownie: sto czterdzieści siedem 60/10

II SA/Bd 426/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-09-28

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania zasiłku okresowego postanowił: przyznać adwokatowi S. M. ze Skarbu Państwa (WSA w Bydgoszczy) wynagrodzenie w kwocie 147,60 zł (słownie: sto czterdzieści siedem 60/10

II SA/Bd 566/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-10-07

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekazania pomocy rzeczowej

II SA/Bd 547/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-12-02

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w B. z dnia[...] marca 2011r., nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia postanowił: przyznać adwokatowi S. M. ze Skarbu Państwa (WSA w Bydgoszczy) wynagrodzenie w kwocie [...] zł (słownie: sto czterdzieści siedem 60/10

II SA/Bd 546/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-12-02

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w B. z dnia[...] marca 2011r., nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia postanowił: przyznać adwokatowi S. M. ze Skarbu Państwa (WSA w Bydgoszczy) wynagrodzenie w kwocie [...] zł (słownie: sto czterdzieści siedem 60/10

II SA/Bd 1440/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-04-15

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bd 57/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-05-19

Wniosek w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SAB/Bd 51/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-05-18

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie przyznania pomocy w formie posiłków