Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Rz 704/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-09-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie radcy prawnego, w sprawie ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie przyznania pomocy społecznej w postaci zasiłku celowego,

III SA/Gd 245/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 644/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

IV SA/Gl 750/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie inne

III SA/Gd 336/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-11-28

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 195/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-02-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego adwokata R. W. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

IV SA/Gl 1072/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bd 955/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-02-10

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanowił: przyznać adwokat J. O. ze Skarbu Państwa (WSA w Bydgoszczy) wynagrodzenie w kwocie 147,60 zł (słownie: sto czterdzieści siedem 60/10

IV SA/Gl 964/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

IV SA/Gl 585/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-03-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   +2   +5   11