Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Gd 132/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zasiłku rodzinnego

II SO/Lu 42/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-11-19

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie z wniosku T. W. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w L. za nieprzekazanie skargi sądowi p o s ta n a w i a odmówić przyznania radcy prawnemu J. B. kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

IV SAB/Wr 124/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-01-23

Wniosek w przedmiocie publikacji decyzji ostatecznej na wniosek z dnia [...]

II SA/Go 1071/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Sz 414/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-12-15

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 584/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-04-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 549/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

IV SA/Gl 236/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SA/Sz 809/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-12-31

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

IV SA/Gl 973/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej
1   Następne >   +2   +5   +10   18