Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 268/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Sz 932/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-26

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej na zasadzie prawa pomocy E. O. w sprawie z Jej skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku dla opiekuna

I SA/Wa 419/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-27

Wniosek w przedmiocie : uznania zażalenia za nieuzasadnione

I SA/Wa 2712/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-13

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 196/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-09

Wniosek w przedmiocie : umorzenia odpłatności za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Pomocy

II SA/Sz 1153/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-13

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej A. G. od wyroku WSA w Szczecinie sygn. akt II SA/Sz 1153/13 oddalającego skargę przyznać adwokatowi Ł. C. od Skarbu Państwa -WSA w Szczecinie - kwotę 221,40 (słownie: dwieście dwadzieścia jeden 40/100) złotych, która obejmuje kw...

IV SA/Gl 745/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Lu 390/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-11

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 2967/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-10

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   27