Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 1071/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne

II SA/Łd 934/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-01-20

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Łd 144/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-08-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane i zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 241/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-08-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Łd 395/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego