Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 2048/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie przyznania kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 550/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku okresowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

IV SA/Wr 529/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt ojca w domu pomocy społecznej

II SA/Sz 567/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-17

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 567/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-17

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 445/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Sz 656/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-12

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej za sporządzoną opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Szczecinie w przedmiocie uznania pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane oraz zobowiązania do zwrotu wyże...

VIII SA/Wa 1010/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-05

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 142/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

IV SA/Gl 1047/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku dla opiekuna w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej
1   Następne >   +2   +5   +10   32