Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 43/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Bd 476/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-09-13

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 645/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-21

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 126/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-06

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

I SA/Wa 856/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 2031/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-20

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

I SA/Wa 2033/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-20

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

I SA/Wa 1212/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-06

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 150/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-28

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego

IV SA/Gl 344/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie umorzenia należności wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej
1   Następne >   3