Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OW 192/08 - Postanowienie NSA z 2009-06-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania podania S. K. o umorzenie kwoty [...] zł wynikającej z tytułu wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu świadczeń w formie zasiłków stałych i zasiłków okresowych

I OZ 69/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie z wniosku J. C. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w S.

I OSK 1260/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia całodobowej placówki opiekuńczej

I OZ 958/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia zasiłku celowego

I OZ 200/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach , [...] w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

I OZ 32/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie z wniosku J. C. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Szczecinie

I OZ 868/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I OZ 826/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-07

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt 3 wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu , Nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

I OSK 1137/08 - Postanowienie NSA z 2009-07-02

Wniosek w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 1103/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-28

Zażalenie na postanowienie zawarte w punkcie II. wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO we W. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   14