Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 432/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu , nr [...] należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 349/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-03-30

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego