Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SAB/Wr 124/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-01-23

Wniosek w przedmiocie publikacji decyzji ostatecznej na wniosek z dnia [...]

IV SA/Wr 140/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-03

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zasiłku celowego

IV SA/Wr 347/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych, w części dotyczącej przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

IV SAB/Wr 124/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-04-07

Wniosek w przedmiocie publikacji decyzji ostatecznej na wniosek

IV SA/Wr 538/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej

IV SA/Wr 217/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-05-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w J. G. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej prawo do zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Wr 550/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

IV SA/Wr 191/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 20/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego z tytułu niepełnosprawności

IV SA/Wr 601/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-04-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy uchylenia w trybie wznowienia postępowania ostatecznej decyzji utrzymującej w mocy decyzję w sprawie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych
1   Następne >   +2   6