Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SAB/Wr 124/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-01-23

Wniosek w przedmiocie publikacji decyzji ostatecznej na wniosek z dnia [...]

II SO/Lu 12/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-01-17

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie skargi na bezczynność Wójta Gminy na skutek wniosku adwokat E. O . o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

IV SAB/Wr 124/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-04-07

Wniosek w przedmiocie publikacji decyzji ostatecznej na wniosek

II SAB/Ol 78/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-01-21

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej działającego z upoważnienia Wójta Gminy w przedmiocie przyznania świadczeń z pomocy społecznej

II SAB/Go 54/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-01-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz zwrot koniecznych wydatków w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wydania decyzji

I OZ 117/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ż. w przedmiocie wydania decyzji

I OZ 165/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-12

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie publikacji decyzji ostatecznej na wniosek

IV SAB/Gl 45/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. w przedmiocie przyznania pomocy społecznej w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej