Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Rz 664/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-05-07

Wniosek, adwokata B. M., o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w postępowaniu przed sądem drugiej instancji w sprawie ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie zasiłku stałego z pomocy społecznej,

IV SA/Gl 268/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

VIII SA/Wa 3/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-21

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

II SA/Sz 932/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-26

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej na zasadzie prawa pomocy E. O. w sprawie z Jej skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku dla opiekuna

I SA/Wa 419/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-27

Wniosek w przedmiocie : uznania zażalenia za nieuzasadnione

IV SA/Gl 600/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 2712/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-13

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 196/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-09

Wniosek w przedmiocie : umorzenia odpłatności za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Pomocy

II SA/Sz 1153/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-13

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej A. G. od wyroku WSA w Szczecinie sygn. akt II SA/Sz 1153/13 oddalającego skargę przyznać adwokatowi Ł. C. od Skarbu Państwa -WSA w Szczecinie - kwotę 221,40 (słownie: dwieście dwadzieścia jeden 40/100) złotych, która obejmuje kw...

III SA/Gd 132/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zasiłku rodzinnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100