Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Lu 211/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie usług opiekuńczych na skutek wniosku radcy prawnego A. B. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

VIII SA/Wa 542/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-26

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie przyznania zasiłku stałego

I SA/Wa 1110/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-10

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku celowego