Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 390/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-11

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SO/Lu 42/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-11-19

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie z wniosku T. W. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w L. za nieprzekazanie skargi sądowi p o s ta n a w i a odmówić przyznania radcy prawnemu J. B. kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

II SA/Lu 1240/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy mającej na celu wspieranie procesu integracji cudzoziemca

II SA/Lu 58/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-02-13

Wniosek o przyznanie kosztów reprezentacji z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Lu 211/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie usług opiekuńczych na skutek wniosku radcy prawnego A. B. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SA/Lu 189/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-06-16

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 129/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-06-12

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego.

II SA/Lu 314/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-11

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie zwrotu należności z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 217/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-07-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania według właściwości wniosku o udzielenie pomocy

II SA/Lu 444/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-06-10

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   7