Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 211/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie usług opiekuńczych na skutek wniosku radcy prawnego A. B. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SA/Lu 597/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego na skutek wniosku [..] A S o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SAB/Lu 100/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-04-22

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpoznania zażalenia na niezałatwienie przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wniosku z dnia [..]. na skutek wniosku [..] A. S. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SA/Lu 936/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego w zakresie wniosku [..] A. S. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SA/Lu 118/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-09

Sprawa ze skargi Z. W. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 215/07 zakończonej wyrokiem w przedmiocie zasiłku celowego w zakresie wniosku [...] A. S. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu