Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Lu 647/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 80/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie bezzwrotnego zasiłku celowego

II SA/Lu 387/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze

II SA/Lu 425/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Lu 456/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-12-07

Wniosek w przedmiocie zwrotu należności z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 455/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-12-07

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych