Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SO/Lu 42/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-11-19

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie z wniosku T. W. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w L. za nieprzekazanie skargi sądowi p o s ta n a w i a odmówić przyznania radcy prawnemu J. B. kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

II SA/Lu 569/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania skarżącego za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od obowiązków alimentacyjnych

II SA/Lu 818/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-16

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Lublinie w przedmiocie pomocy na dożywianie

II SO/Lu 25/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-01

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie z wniosku A. T. - K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 820/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-11

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. , znak: [...] w przedmiocie pomocy na dożywianie