Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Go 241/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-06-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVI 1/157/2008 z dnia [...] r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

II SA/Go 907/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-04

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, obejmującej sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi W.U. na pismo Wojewody w przedmiocie udzielenia wyjaśnień

IV SA/Wr 669/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-10-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 2 pkt 1 i 2 zarządzenia nr [...] w sprawie przyjęcia wzoru dokumentów obowiązujących przy realizacji programu wsparcia [...] rodzin wielodzietnych pod nazwą '[...]' oraz załącznika nr 1 i załącznika nr 2 do tego zarządzenia

II SA/Po 737/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-10-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

IV SA/Wr 306/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-11-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVII/105/16 Rady Miasta Kamienna Góra w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie się

IV SAB/Wr 135/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-09-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2017/2018

IV SAB/Wr 136/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-09-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2018/2019