Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

I OZ 958/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia zasiłku celowego

II SA/Go 547/05 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-09

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, obejmującej sporządzenie opinii o braku podstaw od wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Go 397/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-23

Skarga [...] na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 22/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-12-28

Wniosek w przedmiocie pomocy finansowej w celu złagodzenia skutków suszy

IV SA/Wr 140/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-03

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zasiłku celowego

IV SA/Po 78/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-10-12

WSA w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Makosz-Frymus po ponownym rozpoznaniu w dniu 12 października 2007r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu na postanowienie referendarza sądowego w przedmiocie zasądzenia kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych