Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6321 Zasiłki stałe X

I SA/Wa 126/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-06

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

IV SA/Gl 305/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie zmiany wysokości zasiłku stałego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

IV SA/Gl 309/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie zmiany wysokości zasiłku stałego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu