Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6324 Rodzina zastępcza, pomoc na usamodzielnienie dla wychowanka rodziny zastępczej X

IV SA/Gl 920/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

III SA/Gd 537/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-01-09

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania rodzinie zastępczej środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego

II SA/Lu 582/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-12-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie przyznania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej na skutek wniosku adwokat A. L. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

I OZ 469/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju , nr XXII/220/2012 w przedmiocie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia...

II SAB/Bd 24/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-09-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie przyznania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej oraz pomocy jednorazowej na zagospodarowanie

I OW 45/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-28

Wniosek w przedmiocie wskazania powiatu właściwego w sprawie pokrycia wydatków poniesionych z tytułu opieki i wychowania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej

II SA/Go 425/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-07-15

Skarga P.M. i P.M. na postanowienie SKO w przedmiocie umorzenia postępowania

IV SA/Wr 276/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Gl 249/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie odpłatności za pobyt w pieczy zastępczej w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Łd 322/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu ustalonej opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
1   Następne >   3