Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

III SA/Kr 1378/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-16

Wniosek o przyznanie mu wynagrodzenia jako pełnomocnikowi strony w sprawie ze skarg Z. Ś. na postanowienia SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Kr 48/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-01-27

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego

III SA/Kr 1159/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skarg K.P. na decyzje SKO w K. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłków celowych

III SA/Kr 733/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-06-17

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku rodzinnego

III SA/Kr 151/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-27

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania,

III SA/Kr 156/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-09

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie pomocy finansowej,

III SA/Kr 1457/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-16

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skarg K. Ś. na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści

III SA/Kr 1402/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-11

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

III SA/Kr 1701/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-12-23

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skarg K. B. na decyzje SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 943/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-11-17

Wniosek w przedmiocie zwrotu opłaty kancelaryjnej
1   Następne >   2