Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

II OSK 1286/12 - Postanowienie NSA z 2013-12-03

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego z tytułu deportacji