Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6365 Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków X

II OZ 454/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II OZ 455/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II OZ 886/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-06

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt 3 wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 239/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr [...]

VII SA/Wa 1490/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-14

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 888/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-06

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt 3 wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II OZ 854/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1292/09 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego , nr [...]

II OZ 3/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie rozpoznania odwołania

VII SAB/Wa 124/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-16

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi J. P. na przewlekłość postępowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

II OZ 321/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-25

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego , znak [...] w przedmiocie pozwolenia na realizację robót budowlanych
1   Następne >   2