Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

VIII SA/Wa 392/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-27

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 4/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-15

Zażalenie na zarządzenie Z-cy Przewodniczącego Wydziału WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na postanowienie Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie , nr [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w przedmiocie zarzutów

VII SA/Wa 1081/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-13

Wniosek w przedmiocie uznania zarzutów za nieuzasadnione

II OZ 1246/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku , nr [...], w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia.

III SA/Lu 96/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia, w zakresie zwrotu uiszczonego wpisu od skargi

II OZ 410/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

Zażalenie na postanowienie Wojewody Łódzkiego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku rozbiórki tymczasowego obiektu

II SA/Po 100/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-04-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 1082/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-13

Wniosek w przedmiocie uznania zarzutów za nieuzasadnione

II SA/Ke 576/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-08-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II SA/Wr 157/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-03-29

Sprawa ze skargi na postanowienie D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia
1   Następne >   +2   +5   +10   25