Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 492/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-05-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Myślenicach w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice dla realizacji inwestycji związanej z gospodarką odpadami

II SA/Kr 997/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr VI/53/99 Rady Gminy Siepraw w sprawie wysokości udziału finansowego osób fizycznych i prawnych w kosztach budowy kanalizacji w Zakliczynie

II SA/Kr 995/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr VIII/60/99 Rady Gminy Siepraw w sprawie warunków podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej

II SA/Kr 679/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-09-09

Skarga E. B. na uchwałę Rady Gminy Zielonki Nr XXXI/101/2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki nr 11 w granicach administracyjnych miejscowości Garliczka i Przybysławice

II SA/Kr 284/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Myślenicach w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 994/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr VIII/61/99 Rady Gminy Siepraw w sprawie wysokości udziału finansowego osób fizycznych i prawnych w kosztach budowy kanalizacji w Zakliczynie.

II SA/Kr 996/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr IX/70/99 Rady Gminy Siepraw w sprawie wysokości udziału finansowego osób fizycznych w kosztach I-wszego etapu budowy kanalizacji we wsi Siepraw