Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

III SA/Lu 322/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/66/2012 Rady Gminy Leśniowice w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sielcu.

II SA/Bd 98/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-01-22

Sprawa ze skargi G. B. i J.K. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Lu 322/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-08-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/66/2012 Rady Gminy Leśniowice w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sielcu.

II SA/Lu 630/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-03-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym

II SA/Bd 819/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-04-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II FZ 1093/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-18

Zażalenie na postanowienie zawarte w wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie nr 7.146.2013 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty...

IV SA/Wr 778/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum

II SA/Ke 1113/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-30

Sprawa ze skargi E. F. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Go 229/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-08-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie statutu Gminy

IV SA/Wr 81/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-11-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie nadania nowego brzmienia Statutowi Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
1   Następne >   +2   +5   +10   19