Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I SA/Wa 2095/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-24

Sprawa ze skargi M. C. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie z 21 kwietnia 2016 r., sygn. akt I SAB/Wa 35/16

I SA/Wa 580/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-25

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi J. M. na niewykonanie przez Wojewodę [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1183/11

II SA/Łd 918/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-06-27

Sprawa ze skargi A. O. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi z 26 sierpnia 2016 roku, w sprawie II SAB/Łd 108/16, w przedmiocie bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania dotyczącego prawidłowości wybudowania budynków gospodarczych

II SA/Go 223/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-06-19

Sprawa ze skargi R.Z. w przedmiocie niewykonania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. , sygn. akt II SAB/Go 15/14

I OZ 239/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 736/15 w przedmiocie odrzucenia zażalenia D. W. i M. W. w sprawie ze skargi D. W., M. W., M. W., J. W. w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Gminy T. grzywny za niewykonanie wyroku Woj...

IV SA/Gl 1244/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-07-23

Sprawa ze skargi M. R. na Przewodniczącego Zarządu A w K. w przedmiocie środków zapewniających wykonanie orzeczeń Sądu