Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Wa 444/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-12

Wniosek o przyznanie kosztów zastępstwa adwokackiego, tytułem pomocy prawnej wykonywanej na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 470/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-11

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej (poz. [...]

II SAB/Wa 482/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-26

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej (poz. [...]

II SO/Wa 113/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-26

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonywane na zasadzie prawa pomocy w sprawie z wniosku W. S. o wymierzenie Wójtowi Gminy K. grzywny za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 247/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-23

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SO/Wa 96/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-02

Wniosek o przyznanie kosztów zastępstwa adwokackiego, tytułem pomocy prawnej wykonywanej na zasadzie prawa pomocy w sprawie z wniosku W. S. o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy [...] za nieprzekazanie sądowi skargi z wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SA/Wa 809/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-30

Sprawa ze skargi J.S. na niewykonanie przez Wójta Gminy K. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SAB/Wa 184/11

II SAB/Lu 60/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-09-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Lubelskiego Kuratora Oświaty w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 719/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-28

Zażalenie na zarządzenie Wiceprezesa WSA we Wrocławiu w przedmiocie udostępnienie informacji publicznej

II SO/Wa 94/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-23

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonywane na zasadzie prawa pomocy w sprawie z wniosku W. S. o wymierzenie grzywny za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Wa 469/11
1   Następne >   +2   +5   +10   18