Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Go 53/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji Miasta w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 199/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-07

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

I OZ 198/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-07

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

IV SA/Gl 652/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-24

Sprawa ze skargi K. N. na pismo Dyrektora A S.A. w Katowicach w przedmiocie informacji publicznej w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

I OZ 1634/17 - Postanowienie NSA z 2018-04-04

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie rozstrzygnięcia o kosztach postępowania zawarte w wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w R. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OZ 116/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 401/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-26

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Sądu Rejonowego w J. oku nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Go 124/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-05-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Gl 261/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-10

Sprawa ze skargi na bezczynność 'A' w C. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 88/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu O. w przedmiocie rozpoznania wniosku oku o udostępnienie informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   8