Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

III SA/Kr 1286/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-14

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznyc...

IV SA/Gl 1013/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-17

Sprawa ze skargi Z. R. na pismo [...] Oddziału Wojewódzkiego NFZ w K. w przedmiocie refundacji kosztów leczenia w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SA/Ke 12/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-04-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II SA/Ke 754/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-03-09

Sprawa ze skargi [...] Akcyjna w U. na ogłoszenie Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert

II SA/Ke 447/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-08-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w K. w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II SA/Go 1103/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-09-07

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczenia opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 1598/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-21

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na refundację leku postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz radcy prawnego A. S. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 120 złotych (sto dwadzieścia złotych) powiększonej o kwot...

VI SA/Wa 323/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-19

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz radcy prawnego M. W. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z ...