Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Skarżony
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

V SA/Wa 326/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-11

Wniosek w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek;

I SA/Łd 777/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-03-12

Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku o umorzenie odsetek od nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne

VIII SA/Wa 825/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

V SA/Wa 878/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek za zwłokę od nieopłaconych składek

V SA/Wa 2148/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-19

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

I SA/Ke 234/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-06-27

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności składkowych

II GZ 167/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ; nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy

II SA/Go 324/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdu

II GZ 306/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału V WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Finansów nr [....] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie egzekucji należności pieniężnych

VIII SA/Wa 543/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-23

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
1   Następne >   +2   +5   +10   88