Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

I OZ 341/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału II WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia danych dotyczących osób trzecich znajdujących się w aktach osobowych funkcjonariusza or...

I OZ 849/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-19

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów

I OZ 777/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-09

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia akt

I OZ 531/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów

I OZ 374/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 113/08 wzywające J. L. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 113/08 o odrzuceniu zażalenia E. L., J. L. i J. L. na postanowienie WSA w Warszawie o odrzuceniu ska...

I OZ 372/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 113/08 wzywające E. L. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 113/08 o odrzuceniu zażalenia E. L., J. L. i J. L. na postanowienie WSA w Warszawie o odrzuceniu ska...

II SA/Wa 649/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów

II SA/Wa 175/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów

II SA/Wa 937/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów

I OZ 275/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-01

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nr [...] w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści
1   Następne >   +2   4