Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 183/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-05

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania zawarte w punkcie III wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Rz 26/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-06-08

Zażalenie na postanowienie o kosztach postępowania zawarte w punkcie III wyroku w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Po 147/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-30

Zażalenie na punkt III sentencji wyroku WSA w Poznaniu w przedmiocie kosztów postępowania w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej;

I OZ 182/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-05

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania zawarte w punkcie III wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Ol 188/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-01-28

skarg D. Ł. i R. Ł. na bezczynność Burmistrza O. w przedmiocie ustawienia znaku drogowego

II OZ 9/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-20

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Gminy [...] w przedmiocie sprawdzenia szczelności szamba

II OZ 10/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-20

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Gminy [...] w przedmiocie sprawdzenia szczelności szamba post...

II SAB/Go 152/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-07-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Ol 187/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-01-29

skarg D. Ł. i R. Ł. na bezczynność Burmistrza O. w przedmiocie ustawienia znaku drogowego

I OZ 340/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   2