Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Łd 86/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez gminę prawa własności nieruchomości

II SAB/Go 36/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II OSK 1827/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-13

Wniosek w przedmiocie kosztów postanowienia NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 674/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego

I OZ 1389/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-05

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi W.W. na niezałatwienie w terminie przez Wojewodę [...] wniosku o przyznanie pomocy finansowej

IV SAB/Wa 175/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-05

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu pomocy prawnej wykonywanej na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi