Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FSK 1084/05 - Wyrok NSA z 2006-08-10

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w P. w przedmiocie określenia straty podatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych za 1998 r.

I FZ 146/05 - Postanowienie NSA z 2006-03-10

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt II wyroku WSA we Wrocławiu w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania w sprawie ze skargi G. R. na decyzje Izby Skarbowej we Wrocławiu nr od [...] do [...] w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za kwiecień 1998 r. oraz za styczeń i luty 1999 r. p o s t a n a...