Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

II FSK 67/11 - Wyrok NSA z 2011-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. w przedmiocie określenia straty poniesionej w 2004 roku z tytułu przychodów uzyskanych z najmu lokalu użytkowego