Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gl 599/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-12

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Gliwicach

II SA/Gl 599/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-27

Sprawa ze skargi J.R. na decyzje Wojewody (...) w przedmiocie wygaśnięcia trwałego zarządu w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Sz 243/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na udostępnienie części nieruchomości

III SA/Po 131/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-05-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Rady Miejskiej w O. z dnia [...]