Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SAB/Wr 19/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

II SA/Ke 645/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Go 984/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością gruntową

II SA/Po 699/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-10-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SAB/Wr 38/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-07-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej

I OZ 293/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego oku Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości warszawskiej

II SA/Lu 630/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-10-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym

II SA/Po 879/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-01-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zasady i trybu powierzenia zarządzania gminnym zasobem nieruchomości