Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Lu 630/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-03-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym

II SA/Lu 630/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-08-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym

II SA/Bd 374/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-09-21

Sprawa ze skargi T. O. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami kraju

II SA/Ke 123/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Lu 359/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-07-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych

II SA/Ke 85/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-08-31

Sprawa ze skargi A.K. i Z.U. na akt - adnotację Wojewody w przedmiocie rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Sz 86/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-05-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Z. w przedmiocie stwierdzenia, że udział w nieruchomościach objętych księgami wieczystymi nr [...] i [...], prowadzonymi przez Sąd Rejonowy S., stały się własnością gmin, na terenie których są położone

II SA/Łd 218/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-08-24

Skarga B. K. i T. W. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Bd 359/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie waloryzacji odszkodowania