Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SAB/Łd 86/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez gminę prawa własności nieruchomości

II SA/Lu 725/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-10-21

Skarga U. M. i W. M. na decyzję Wojewody w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OZ 1185/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie ustanowienia z mocy prawa trwałego zarządu nieru...

I OZ 1308/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego nr [...] w przedmiocie zwrotu bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Go 368/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-09-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy , nr V/42/15 w sprawie określenia wysokości oprocentowania rozłożonej na raty nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności