Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 1185/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie ustanowienia z mocy prawa trwałego zarządu nieru...

II SA/Go 368/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-09-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy , nr V/42/15 w sprawie określenia wysokości oprocentowania rozłożonej na raty nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności