Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Gd 679/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku od środków transportowych za rok 2002

FSK 135/04 - Postanowienie NSA z 2004-08-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie określenia wysokości podatku od środkó...