Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

II FSK 1250/05 - Postanowienie NSA z 2006-10-06

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie opłaty targowej