Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Op 148/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty skarbowej wskutek wniosku o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

I SA/Ke 402/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-11-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania

II FZ 636/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G.

II FZ 561/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. , nr [...] w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2005 r.